Chính sách bảo mật

Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật một cách cẩn thận để có được hiểu biết rõ nhất về cách thức mà thông tin cá nhân của Bạn được thu thập, sử dụng, bảo vệ hoặc xử lý tại “Hai Triệu chấm com”.

Những thông tin cá nhân nào được thu thập?

Khi Bạn đăng ký nhận bản tin hay điền mẫu liên hệ, Bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin như tên, địa chỉ email hoặc các thông tin khác của Bạn để giúp “Hai Triệu chấm com” cải thiện việc cung cấp dịch vụ, cũng như liên lạc với Bạn một cách tốt nhất.

Khi nào thông tin được thu thập?

“Hai Triệu chấm com” thu thập thông tin khi Bạn đăng ký nhận bản tin định kỳ hay điền mẫu liên hệ với chúng tôi.

Thông tin được lưu trong bao lâu?

Thông tin Bạn được lưu trữ từ khi Bạn đăng ký hoặc cung cấp các thông tin này cho “Hai Triệu chấm com” qua các tính năng đăng ký, liên hệ. Thông tin Bạn sẽ được lưu trữ đến khi người dùng yêu cầu “Hai Triệu chấm com” hủy các thông tin này.

Thông tin của Bạn được dùng làm gì?

“Hai Triệu chấm com” có thể sử dụng các thông tin thu thập được từ Bạn để thực hiện các cuộc khảo sát truyền thông hoặc marketing, hoặc phục vụ cho các mục đích sau:

    • Nâng cao chất lượng bài viết của Website.
    • Để gửi email định kỳ về địa chỉ mail của Bạn nhằm cập nhật khuyến mại, mã giảm giá, quảng bá sản phẩm mới.

Bảo vệ thông tin khách truy cập

“Hai Triệu chấm com” sử dụng giao thức SSL trong kết nối vì muốn nâng cao tính bảo mật, an toàn khi truy cập, và “Hai Triệu chấm com” không bao giờ chủ động yêu cầu Bạn cung cấp các thông tin mang tính chất cá nhân.

Việc sử dụng Cookie?

“Hai Triệu chấm com” không sử dụng các cookie cho các mục đích theo dõi. Bạn có thể chọn cài đặt để máy tính của Bạn cảnh báo mỗi khi một cookie được gửi đi, hoặc Bạn có thể chọn cài đặt để tắt tất cả các cookie.

Như xin hãy lưu ý : nếu Bạn tắt cookie, một số tính năng sẽ bị vô hiệu hóa và việc duyệt web của Bạn sẽ kém hiệu quả hơn do một số dịch vụ của của “Hai Triệu chấm com” có thể sẽ không phát huy hết các tính năng được thiết kế.

Các bên thứ ba

“Hai Triệu chấm com” không bán, trao đổi, hoặc chuyển giao các thông tin đăng ký, thông tin cá nhân của Bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Các chương trình liên kết

“Hai Triệu chấm com” có thể cung cấp thông tin các sản phẩm, dịch vụ khuyến mãi của bên thứ ba trên Website theo các chương trình liên kết. Những trang web của các bên thứ ba có chính sách bảo mật riêng biệt và độc lập. Do đó, “Hai Triệu chấm com” không có trách nhiệm đối với các nội dung nằm trên Website của bên thứ ba.

Quảng cáo của Google

“Hai Triệu chấm com” có thể đăng tải, sử dụng Quảng cáo Google AdSense. Google là một nhà cung cấp bên thứ ba, sử dụng cookie để phục vụ quảng cáo. Người dùng có thể chọn không tham gia sử dụng cookie của Google bằng cách truy cập các chính sách bảo mật quảng cáo và mạng nội dung của Google.

“Hai Triệu chấm com” cùng với các nhà cung cấp bên thứ ba, chẳng hạn như Google sử dụng cookie của bên thứ ba (như các cookie Google Analytics) và các tập tin cookie của bên thứ ba (như cookie DoubleClick) để quản lý dữ liệu liên quan đến tương tác người dùng với hiển thị quảng cáo, và các chức năng dịch vụ quảng cáo khác có liên quan đến “Hai Triệu chấm com”.